Konferencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Inauguracja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa,  marzec 2008

Projekt scenografii, wizualizacja założeń projektowych, przygotowanie i wykonanie scenografii wraz materiałami prezentacyjnymi (prezentacje multimedialne).