Międzynarodowe Targi  Ekologiczne „Poleko”
MTP,  Poznań,  listopad 2006 r. /
listopad 2007 r.

Projekt, wizualizacja i wykonanie stoiska  dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.