II Kongres Technologiczny 
 PKiN
, Warszawa, październik 2002 r.

Wykonanie systemu informacji wizualnej.