Targi Nauka dla gospodarki
Pozna˝ 2008


Klient: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy┐szego